הפרוייקטים שלנו

מרכז התפתחות הילד – קרית אונו

מרכז התפתחות הילד – קרית אונו

דוד ילין – תל אביב

דוד ילין – תל אביב

הפנטהאוז בגבעתיים

הפנטהאוז בגבעתיים

JEOPAL מגדל ספיר

JEOPAL מגדל ספיר

סיקמור ישראל – Siv גבעת שמואל

סיקמור ישראל – Siv גבעת שמואל

SIV גבעת שמואל

SIV גבעת שמואל

שרון סגל – משרד עורכי דין

שרון סגל – משרד עורכי דין